IN. 2. klassi inimeseõpetuse tööraamat

Ilmumisaeg: 2018-04-09
Formaat: pehme kaas, 88 lk, 20x25 (cm)
ISBN: 9789985038703

Saadavus: olemas

Hind: 8,09 €

Sisukirjeldus

I kooliastmes annab inimeseõpetus ülevaate nii inimese- kui ka ühiskonnaõpetuse algtõdedest. Käsitletavad teemad on mina; mina ja tervis; mina ja minu pere; mina – aeg ja asjad; mina ja kodumaa. Inimeseõpetuse ainekava teemadega on tööraamatus lõimitud ka mitmed õppekava läbivad teemad. Tööraamatu koostamisel on metoodiliseks lähtekohaks aktiivne õppimine: mitmekesiste ülesannete kaudu suunatakse
õpilasi tegema valikuid, uurima, arutlema, töötama üksi ja rühmas ning osalema rollimängudes.
Ülesannetes kasutatakse tabeleid, mõistekaarte jmt. Veerandi lõppu on kavandatud tund „Nüüd tean ja oskan”, mis on mõeldud õpitu kordamiseks, enesehinnangu kujundamiseks ja ka teadmiste ja oskuste kontrollimiseks.
Õppekomplekti täiendab metoodiline materjal.