Kahekõne 1. 7. klassi kirjandusõpik

Laokood: 5939
Autor(id): Priit Kruus
Ilmumisaeg: 2011-08-19
Formaat: pehme kaas, 184 lk, 21x28 (cm)
ISBN: 9789985022894

Saadavus: olemas

Hind: 14,48 €

Sisukirjeldus

7. klassi õpiku märksõnad on järgmised.
Suhted eakaaslaste ja õpetajatega, üksiolek ja hirmud, poiste ja tüdrukute suhted, abivajaja ja aitaja, tõrjutus, piir oma ja võõra vahel: August Kitzbergi „Libahunt“, Oskar Lutsu „Kevade“, Aidi Valliku „Kuidas elad, Ann?“, Jüri Parijõgi „Teraspoiss“, Tanel ja Mihkel Tiksi „Ja kui teile siin ei meeldi...“, Valev Uibopuu „Janu“, Mehis Heinsaare „Kohtumine Taageperas“.
Minu juured, ajaloomälu, kangelaslikkus ja rahvusidentiteet: „Kalevipoeg“, Carl Robert Jakobson, Eduard Bornhöhe „Tasuja“, Andrus Kivirähki „Mees, kes teadis ussisõnu“, Kristjan Jaak Petersoni, Juhan Liivi, Lydia Koidula luule, muistend, regilaul, vanasõna ja muinasjutt, naljand ja anekdoot.
Mängulust ja sõnamängud: Andres Ehin, Hando Runnel, Jüri Üdi, Paul-Eerik Rummo, Doris Kareva, Jaan Pehk.
Kirjanduse põhiliigid ja põhimõisted (eepika, lüürika, dramaatika, romaan, jutustus, novell).

Õpikusari „Kahekõne” käsitleb kirjanduse lugemist kui dialoogi autoriga. „Kahekõne” abiga saab III kooliastme õpilane asuda vestlusse eesti ja maailmakirjanduse autoritega 19., 20., ja 21. sajandist. Uue ainekava põhiselt on kirjandusõppe esimeseks eesmärgiks õppida kirjanduse tõlgendamist. Õpikusari seab esikohale teksti, kõike ülejäänut (kirjandusajalugu, kirjaniku elulugu, poeetikat) õpitakse selle kaudu.
„Kahekõne” arvestab ka tänaste noorte sagedasi kokkupuuteid veebiga, lahti mõtestatakse interneti ja paberkandjal ilmuvate tekstide suhted. Õpiku ja töövihiku ülesannetes võimaldatakse õpilase loovusele laiemaid raame, eesmärk on vältida „õigeid” ja „valesid” vastuseid. Sealhulgas on põhirõhk põhjalikumal arutelul, lünk- ja tabelharjutused on jäetud poeetika õppimiseks. Õpikusarja soov on esile tõsta õpilast kui väljakujunevat lugejat, kel on oma eelistused ja iseseisev lugemispagas. Õpik pöördub pidevalt küsimustega õpilase (ja tunniolukorras klassi) poole, õhutades kaasamõtlemist, tärganud mõtete ja reaktsioonide sõnastamist, mis paneb
ka õpetaja aktiivsemasse rolli. Õpik on seega ka abivahend õpilas(t)e ja õpetaja vahelise dialoogi tekkimiseks.
„Kahekõne” autor on Priit Kruus, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi emakeeleõpetaja ja Tallinna Ülikooli doktorant.