Muusikamaa lood. 4. klassi muusikaõpik

Ilmumisaeg: 2014-11-28
Formaat: kõva kaas, 168 lk, 21x26 (cm)
ISBN: 9789985034064

Saadavus: olemas

Hind: 14,26 €

Sisukirjeldus

4. klassi õppekomplekti sisu võimaldab õpilasel aktiivse musitseerimise kaudu leida muusikat endas ning ka ennast muusikas. Temaatiliste lugude abil toetatakse õpilaste väärtushoiakute kujundamist ning lõimitakse erinevaid elu- ja ainevaldkondi. Jätkub tutvumine uute žanrite ja vormidega, hääle- ja pilliliikidega ning pillikoosseisudega. Õpitu omandamisel kasutatakse eesti ja teiste rahvaste muusikapärandit ning kaasaegset heliloomingut. Süvendatakse muusikaalaseid teadmisi ja oskusi: relatiivsele astmesüsteemile lisatakse absoluutne helikõrguste süsteem, mida rakendatakse laulurepertuaari omandamisel ja pillmängus. Õpitakse juurde ka uusi plokkflöödi mänguvõtteid.
Õppekomplekti kuuluvad õpik, töövihik ja CD muusika kuulamiseks.