Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile, 1. osa

Laokood: 5937
Ilmumisaeg: 2011-08-31
Formaat: pehme kaas, 72 lk, 20x25 (cm)
ISBN: 9789985028148

Saadavus: olemas

Hind: 7,35 €

Sisukirjeldus

Õpik on loomulikuks jätkuks 1.klassi õpikule. Õpik tugineb eesti keele kümblusmetoodika põhimõtetele, kus õpilane omandab keele läbi praktilise tegevuse, mängu ja suhtlemise. Õpiku koostamisel on silmas peetud 2 tundi nädalas, kuid õpik võimaldab töötada ka suurema tundide arvuga nädalas. Igale tunnile on planeeritud 2 lehekülge õpikus ja töövihikus. Õpiku ja töövihiku leheküljed on vastavuses. Iga teema lõpus on õpikus pilt, mis võimaldab anda tagasisidet kogu kuu jooksul omandatud teadmiste ja osaoskuste kohta. Samadel lehekülgedel töövihikus on lisaülesanded, mida õpetaja võib oma äranägemise järgi kasutada.Õpitav sõnavara toetub eelmisel aastal õpitule.