Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile, 1. osa

Laokood: 6636
Ilmumisaeg: 2013-07-16
Formaat: pehme kaas, 144 lk, 20x25 (cm)
ISBN: 9789985031841

Saadavus: olemas

Hind: 11,02 €

Sisukirjeldus

Täiendatud ja uuendatud eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kooli 6. klassile koosneb kaheosalisest õpikust, töövihikust, kahest CD-st ja õpetajaraamatust. Õppekomplektis arvestatakse ainekava nõudeid, õpetajate soovitusi ning toetutakse õppijate varasemale keeleõppe kogemusele. Kommunikatiivse orientatsiooniga õpik on varasemast rohkem suunatud teiste osaoskuste arendamisele, sellega võimaldab hoolikalt organiseeritud materjal valida õpetajal talle sobivat keeleõppe strateegiat. Kõneaine on eakohane ja lastesõbralik ning sisaldab tekste koolist ja kodust, spordist ja mängudest, olmest ja tulevikumaailma aimatavatest joontest. Jätkatakse eesti lastekirjanike teoste tutvustamist, 5. klassi õpikust tuttavad uudsed rubriigid juhivad õpilasi senisest aktiivsemalt Eesti meediakanalitesse, lihvitakse Interneti kasutamisoskusi. Keelendid ja grammatika lähtuvad ainekavast ja õpiku temaatikast ning viisakusja suhtlemisväljendid on õppijale abiks igapäevasteks olmeolukordades.