Füüsika käsiraamat

Laokood: 2631
Ilmumisaeg: 2002-12-01
Formaat: kõva kaas, 142 lk
ISBN: 9789985013526

Saadavus: olemas

Hind: 5,14 €

Sisukirjeldus

Käsiraamatus on esitatud füüsika põhimõisted, nende definitsioonid ja seadused koos vastavate joonistega. Samuti on toodud peamised fundamentaalkonstandid ja muud füüsikalised suurused, mida läheb vaja ülesannete lahendamisel, laboritööde tegemisel ja mujal. Käsiraamatus on järgitud füüsika ainekava liigendust, kuid toodud materjal on laiem kui ainekavas esitatu. Materjali esitus (definitsioonid, tähistused) on kooskõlas järgmiste gümnaasiumi füüsikaõpikutega: I.Peil. Füüsika X klassile. Mehaanika; J.Susi, L.Lubi. Füüsika X klassile. Soojusõpetus; K.Tarkpea. Füüsika XI klassile. Elekter ja magnetism; K.Tarkpea. Füüsika XI klassile. Elektromagnetism; H.Voolaid. Füüsika XI klassile. Optika; H.Käämbre. Füüsika XII klassile. Aatom, molekul, kristall; A.Ainsaar. Füüsika XII klassile. Relatiivsusteooria.Tuumafüüsika. Elementaarosakeste füüsika. Kasutatud on ka E.Pärteli põhikooli õpikute materjali. Käsiraamatu osad Mehaanika, Molekularfüüsika ja Optika on koostanud H.Voolaid, osad Elekter ja magnetism, Elektromagnetism ja Aine ehitus aga K.Tarkpea. Käsiraamat on mõeldud eelkõige gümnaasiumiõpilastele, kuid kindlasti saavad seda kasutada ka põhikooli õpilased ja kõik teised, kes tegelevad füüsika või teiste loodusteadustega. Raamatus kasutatakse põhiliselt SI ühikuid. Käsiraamat ühildub hästi koolides enamlevinud füüsikaõpikute komplektiga. Seaduste sõnastused, suuruste määratlused, tähised, suurelt osalt ka joonised on samad. See hõlbustab tunduvalt käsiraamatu kasutamist õppetöös. Käsikirja on retsenseerinud Henn Pärtel ja Venda Paju. Üleriigiline füüsika ainenõukogu soovitab kasutada füüsika õpetamisel lisamaterjalina.