Füüsika XI klassile, 1. osa. Elekter ja magnetism

Laokood: 2787
Autor(id): Kalev Tarkpea
Ilmumisaeg: 2003-08-01
Formaat: pehme köide, 152 lk
ISBN: 9789985014318

Saadavus: olemas

Hind: 8,82 €

Sisukirjeldus

Käesoleva õpiku kirjutamisel on lähtutud tõdemusest, et mitte ükski õpik ei suuda täielikult asendada füüsikaõpetaja elavat sõna ja hästi korraldatud demonstratsioonkatset. Õpik ja õpetaja jutt peavad kattuma vaid kõige olulisemas (seadused, mõisted, ühikud). Seetõttu on õpikus ka hoidutud füüsikakabineti inventari ja selle kasutamisvõimaluste kirjeldamisest. Vektorsuuruste tähiseid valemites (F, E, B jne.) tuleb mõista kui vastavate vektorite pikkusi. Pikkuse negatiivsus tähendab aga seda, et vaadeldav vektor on suunatud vastupidiselt kokkuleppelisele positiivsele suunale.
Õpetajale peab jääma vabadus otsustada, kui ulatuslikult ta antud õpikut kasutab, et oma kooli tasemele vastavas mahus täita füüsika õppeprogrammi nõudmisi. Mustas kirjas esitatud tekst kajastab programmi põhimaterjali, sinises kirjas on toodud elektrifüüsika rakendused ja põhimaterjali edasiarendused. Need on mõeldud õpilastele, kellel on elektrinähtuste vastu sügavam huvi. Punktide lõpus toodud probleemide lahendused ei ole reeglina tekstist vahetult välja loetavad. Lahenduse leidmine eeldab iseseisvat mõttetööd.
Käesolev õpik, nagu iga teinegi, kajastab autori arusaama kirjeldatavatest nähtustest. See aga ei pruugi olla ainuõige. Kõik märkused ja ettepanekud on teretulnud aadressil: 51010 Tartu, Tähe 4.
Autor on tänulik kõigile headele kolleegidele, sealhulgas füüsikaõpetajaile, kes õpiku valmimisele nõu ja jõuga kaasa on aidanud. Eriti tahaks tänada Koit Timpmanni, Enn Pärtelit ja prof. Hannes Tammetit, kes võtsid vaevaks käsikirjaga tutvuda ning väärtuslikke parandusettepanekuid teha. Kõige suurem tänu kuulub aga dots. Henn Voolaiule, kelle nõuanded on olnud autorile pidevaks toeks ja abiks.