Geograafia 9. klassile, 1. osa. Euroopa ja Eesti loodusgeograafia

Laokood: 5891
Autor(id): Andres Tõnisson
Ilmumisaeg: 2014-08-11
Formaat: pehme kaas, 108 lk, 21x28 (cm)
ISBN: 9789985034675

Saadavus: olemas

Hind: 10,29 €

Sisukirjeldus

9. klassi geograafiaõpiku rikkalikult skeemide ja fotodega illustreeritud 1. osa annab teadmisi Eesti ja Euroopa loodusgeograafiast. Õpiku ülesehitus on sama nagu 7. ja 8. klassi geograafiaõpikus. 9. klassi õpikus süvendatakse ja laiendatakse ka juba eelmistes klassides omandatud teadmisi, lõimides neid ainekavas küll otseselt puuduvate teemadega, et paremini mõista looduses esinevaid nähtusi ja protsesse kui tervikut. Õpikust leiame tuge elukestva õppe vajalikkusele ja võimalikele elukutsevalikutele (nt meteoroloogi või hüdroloogi elukutse); selgitatakse looduse kui terviksüsteemi olemust; viidatakse kliimamuutuste ning maavarade ammendumise võimalikele tagajärgedele; näidatakse inimese ja keskkonna, kultuurilise ja majandusliku arengu sõltumist kliimatingimustest ja -muutustest; tähelepanu all on ka tervise- ja keskkonnaohutuse teemad (mahepõllundus ja taimemürgid, põhjavee mõjutamine, endiste kaevandusalade taastamine jms).

Õpik jaotub kolmeks suuremaks peatükiks: „Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia“, „Euroopa ja Eesti kliima“ ning „Euroopa ja Eesti veestik“. Iga peatüki lõpus on kokkuvõtlik lühiülevaade õpitust, ülesanded vajalike oskuste harjutamiseks ja kinnistamiseks, peatükis käsitletud mõistete ja kohanimede loetelu. Õpiku lõpus on lisadena ära toodud üldine mõistete sõnastik, kus on lisaks põhimõistetele selgitatud ka mitmeid teisi vajalikke mõisteid, ja geokronoloogiliste perioodide tabel.