Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik

Laokood: 7605
Ilmumisaeg: 2017-01-09
Formaat: pehme kaas, 96 lk, 17x24 (cm)
ISBN: 4741230013298

Saadavus: olemas

Hind: 5,87 €

Sisukirjeldus

Õigekeelsusvihik on mõeldud õppimiseks ja harjutamiseks kolme gümnaasiumiaasta vältel kuni riigikirjandieelse kordamiseni. Autorite eesmärk oli koostada õppematerjal, mis haaraks kõiki olulisi õigekeelsuse valdkondi, annaks piisava harjutusmaterjali koos varem õpitu kordamisega ning aitaks õpilastel õigekirja reeglistiku raudvara mõtestada ja koguda.
Vihiku harjutuste valik on lai ja mitmekülgne: õpetaja saab valida sobivaid harjutusi tunni- ja kodutööks, kontrolliks, etteütlusteks ja ka järeltöödeks.

Töövihiku ülesehituse põhimõtted
1. Vihikus on on käsitletud järgmisi teemasid: tähe- ja sõnavormide õigekiri, lühendid, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, sõnastus ja stiil, kirjavahemärkide kasutamine ning õpilastööde tüüpilised vead.
2. Iga peatüki lõpus on eelnevate peatükkide põhitõdesid hõlmavad kordamisharjutused, et varem õpitu meelest ei läheks.
3. Iga peatükk sisaldab vastava teema põhireeglistiku kas peatüki algul või harjutustes.
4. Igas peatükis on ka mõni tärniga märgitud harjutus, mis on teistest pisut keerukam ja mõeldud võimekamatele või kiirematele õpilastele.
5. Viimane peatükk on koostatud õpilaskirjandite tüüpilistest vigadest, see on oluline materjal eksamieelseks keelehooldeks.

Sisukord
Täheõigekiri 4
Vormimoodustus 14
Lühendid 28
Algustähe õigekiri 30
Kokku- ja lahkukirjutamine 38
Kirjavahemärgistus 54
Sõnastus ja stiil 77
Õpilastööde tüüpilisi vigu 85