Kehaline kasvatus. Õpetaja käsiraamat

Laokood: 6191
Autor(id): Vilma Sahva
Ilmumisaeg: 2014-11-11
Formaat: pehme kaas, 208 lk, 17x24 (cm)
ISBN: 9789985035115

Saadavus: olemas

Hind: 11,47 €

Sisukirjeldus

Käesolev käsiraamat on koostatud, lähtudes I kooliastme riiklikust õppekavast. Käsiraamatu eesmärk on abistada õpetajat tööplaani koostamisel ning õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisel. Lisaks aitab see saavutada riiklikus õppekavas kirjeldatud kehalise kasvatuse üldpädevusi, käsitleda läbivaid teemasid ning luua lõiminguid ülejäänud õppeainetega.
Kehaline kasvatus on õppeaine, kus mitmesuguseid liikumisviise ja spordialasid õpitakse praktilise tegevuse kaudu. Oluline lüli aine omandamisel on õpetaja, kes on pädev nii spordialade didaktikas kui ka õpetamise metoodikas.
Käsiraamatus esitatud harjutused on osake suurest võimlemisharjutuste pagasist. Neid saab kasutada pidepunktidena õppekava lahtimõtestamisel ja oma fantaasiaga rikastamisel. Lisaks põhivõimlemise harjutusvarale ja tunni tööplaanidele annab raamat ülevaate sügis-, talve- ja kevadveerandi õuetundidest. Kevad- ja sügisveerandil tuleb rõhku panna jooksu-, viske- ja hüppeharjutustele, talvel suusatamisele ning uisutamisele. Käesolevasse abistavasse materjali tuleb suhtuda loovalt ja arendada seda edasi, arvestades töökeskkonda- ja tingimusi ning õpilaste iseärasusi.