Kirjandus barokist romantismini. Gümnaasiumiõpik

Laokood: 3527
Autor(id): Anne Nahkur
Ilmumisaeg: 2006-08-31
Formaat: pehme kaas, 160 lk, 17x24 (cm)
ISBN: 9789985018132

Saadavus: olemas

Hind: 12,50 €

Sisukirjeldus

Õpik lähtub ülesehituses ja sisu valikul gümnaasiumi kirjanduse õppekava maailmakirjanduse kursusest: 2. Klassitsism, valgustus ja romantism. 
Õpik keskendub maailmakirjanduse arenguloo kõrval kunstilise teksti mõistmisele ja tõlgendamisele. Käsitluse alla võetakse nimetatud perioodi kirjanduse tähtautorid ja nende teosed, temaatika valimisel püütakse arvestada õpilaste huvitatust. Esindatud on eri žanrid ja ajastud. 
Ilukirjanduslike ja muude tekstide valikul ning kirjandusteooria terminite tutvustamisel lähtutakse õppekavas kehtestatud gümnaasiumilõpetaja õpitulemustest. 
Näiteid tuuakse nende autorite tekstidest, keda gümnaasiumi vastavas maailmakirjanduse kursuses on õppekava järgi vaja käsitleda. 
Igas sisuplokis (klassitsism, valgustus ja romantism) on tööülesandeid, mis võimaldavad: luua pilti kirjanduse arengust ja vastava perioodi tähtsamatest esindajatest; sisuploki ilukirjanduslike tekstide abil õpilaste maailmapildi avardamist, nende tundemaailma rikastamist, väärtushinnangute kujundamist ja kirjanduse kui kunstiliigi väärtustamist; vastava teemaga seotud kirjanduse põhimõistete omandamist; kommunikatiivsete oskuste kujundamist ja funktsionaalse lugemisoskuse arendamist.
Õpikus tähtsustatakse ilukirjanduse mõistmise dialoogilisust ja erinevaid kirjandusteaduslikke meetodeid. Biobibliograafilise või kultuuriloolise käsitluse kõrval rakendatakse ka teistsuguseid lähenemisi; õpetust integreeritakse kaunite kunstide, teiste õppeainete kui ka teksti- ja kõneõpetusega. 
Õppematerjali käsitlus on suunatud õpilaste mõtestatud lugemise, iseseisva ja kriitilise mõtlemise ning arutlemis- ning analüüsioskuse arendamisele.
Tööülesanded väärtustavad eriti iseseisvat ja rühmatööd, kasutatakse ka aktiivõppe meetodeid.
Õpik on funktsionaalse disainiga, samas rikkalikult illustreeritud maailma kunstiajaloo vastavate perioodide taiestega, värvitrükis ja atraktiivse kujundusega. 
Õpiku lõpus on sõnaseletused, võõrnimede ligikaudne hääldus, kirjandusterminite meelespea.