Loodusõpetus 5. klassile, 1. osa

Laokood: 5957
Ilmumisaeg: 2012-11-19
Formaat: pehme kaas, 80 lk, 21x28 (cm)
ISBN: 9789985030424

Saadavus: olemas

Hind: 7,48 €

Sisukirjeldus

Sisukord:

I Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond 
1. Loodusteaduslik uurimus
2. Veekogu kui  uurimisobjekt
3. Eesti jõed
4. Vee voolamine
5. Eesti järved
6. Taimede ja loomade kohastumine eluks vees
7. Järvevee omadused, järv elukeskkonnana
8. Elurikkas järves on toitaineid parasjagu
9. Järve elustik
10. Jõgi elukeskkonnana
11. Jõe elustik
12. Jõgi ja järv elukooslustena, toiduahelad
13. Kalakasvatus
14. Jõgede ja järvede tähtsus, kasutamine, kaitse
Kokkuvõte, kordamine

II Vesi kui aine
15. Vee ja aine olekud
16. Vee olekute muutumine
17. Ainete ja kehade soojuspaisumine
18. Vee soojuspaisumise iseärasus
19. Vee liikumine soojenemisel ja jahutamisel
20. Märgamine ja mittemärgamine
21. Pindpinevus
22. Kapillaarsus
Kokkuvõte. Kordamine

 

NB! Õpiku 1. osa lk-l 44 aineringe joonisel ja lk-l 45 toiduahela joonisel on nooled valepidi. Parandatud joonised on all. OPIQ-u keskkonnas on viga parandatud.