Matemaatika kinnistamisülesanded VIII klassile

Laokood: 5581
Autor(id): Mart Oja
Ilmumisaeg: 2009-02-25
Formaat: pehme kaas, 104 lk, 17x24 (cm)
ISBN: 4741230008706

Saadavus: olemas

Hind: 4,63 €

Sisukirjeldus

Ülesannete kogu sisaldab 757 ülesannet. Ta on kasutatav paralleelselt õpikuteemadega. Ülesandeid saab kasutada õpitu kinnistamiseks või koduste ülesannete andmiseks või iseseisvaks tööks. Ülesanded on esitatud viiekaupa, millest kaks-kolm ülesannet on käsitletava teema kohta ja ülejäänud ülesanded on varem õpitu kinnistamiseks või kordamiseks. Iga viisiku järel on antud vastused, mis võimaldavad õpilastel oma tööd lihtsalt kontrollida. Antud vastused ülesannetele, milles tuleb arvutamiseks kasutada joonisel mõõdetud arve, on toodud võrdlemiseks, sest need vastused on saadud arvutamisel ülesandes antud arvudega. Joonistel antud arvud on ligikaudsed ja nendega saadud arvutustulemused on ümardatud mõistlikkuse piirides.

Iga peatükk lõpeb kordamisülesannetega, mida saab kasutada kontrolltööks ettevalmistumisel.

Arvutamisoskuste arendamiseks ja kinnistamiseks ei ole tarvis kasutada ülesannete lahendamisel taskuarvutit.

Ülesanded on jaotatud järgmiste teemadena:
1. Üksliikmed.
2. Ligikaudsed arvud.
3. Hulkliikmed. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine, korrutamine üksliikmega.
4. Hulkliikmete korrutamine
5. Defineerimine ja tõestamine.
6. Kahe sirge lõikamine kolmandaga.
7. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem.
8. Ringjoon ja korrapärane hulknurk.
9. Ruutvõrrand.