Matemaatika XII klassile

Laokood: 6549
Ilmumisaeg: 2013-12-03
Formaat: kõva kaas, 264 lk, 17x24 (cm)
ISBN: 9789985031391

Saadavus: olemas

Hind: 13,67 €

Sisukirjeldus

Käesolev õpik sisaldab teooriat ja ülesandeid gümnaasiumi järgmiste kursuste kohta.
1. Integraal. Planimeetria kordamine
2. Geomeetria I
3. Geomeetria II
4. Matemaatika rakendused. Reaalsete protsesside uurimine
Õpik on mõeldud eelkõige laia kursuse jaoks, kuid on samahästi kasutatav ka kitsa kursuse õpetamisel.
Õpiku materjal sisaldab kogu laia kursuse. Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel. Kitsast kursust õppides võib piirduda A-osa ülesannetega, kuid laia kursuse raames tuleks lahendada nii A- kui ka B-osa ülesanded. Osa õpiku ülesannetest on soovitatav lahendada arvuti abil, kuid suurt osa neist saab lahendada ka arvutit kasutamata.
Mõned õpiku paragrahvidest ja ülesannetest on varustatud tärnikesega. Need on mõeldud matemaatikahuvilistele õpilastele.
Suuremate ainelõikude lõpus on valik ülesandeid ja küsimusi enesekontrolliks. Viimaste iseseisev
lahendamine võimaldab õpilasel selgusele jõuda selles, kas põhiline materjal on omandatud. Enesekontrolli ülesanded pole rühmitatud kitsa ja laia kursuse ülesanneteks. Nende osas jääb valik õpetajale ja õpilasele.
Õpiku lõpus on enamiku ülesannete vastused. Samuti on õpiku lõpus aineloend, mis sisaldab kõiki
XII klassis käsitletud mõisteid.