Muutuste maailm. 7. klassi inimeseõpetuse õpik

Laokood: 8017
Ilmumisaeg: 2018-08-14
Formaat: pehme kaas, 160 lk, 21x28 (cm)
ISBN: 9789985040775

Saadavus: olemas

Hind: 12,65 €

Sisukirjeldus

Õpik käsitleb teemasid, mis aitavad noortel mõista nende elus toimuvaid muutusi ja inimese enda vastutust nendega hakkama saamisel. Teoreetiline materjal, kuhu on põimitud elulisi näiteid, kutsub õpilasi analüüsima ja arutlema, et aidata neil leida vastuseid nii isiklikele kui ka ühiskonnas paljusid noori puudutavatele küsimustele. Raamatus kirjeldatakse endasse suhtumise olulisust ja enesehinnangu rolli uudsete olukordadega kohanemisel ning pingutust nõudvate elusituatsioonide lahendamisel. Tähelepanu pööratakse isikutevahelistele suhetele ning murdeeas aktuaalsemaks muutuvatele küsimustele, mis puudutavad lähedussuhteid (sh. sõprus, armastus), kuulumist rühmadesse ja muutunud suhteid täiskasvanutega. Soov luua ja hoida enda positsiooni rühmas võib tuua kaasa riskikäitumise. Usk endasse, oma võimete ja oskuste tundmine ning julgus seista vastu eakaaslaste negatiivsele survele aitab murdeealisel edukamalt toime tulla oma arenguülesannetega. Konfliktide lahendamist kui koostöö ja partnerluse alustalasid vaadeldakse läbi eluliste olukordade, millega noored ise võivad
oma kogukonnas kokku puutuvad.
Õpik sisaldab ülevaateteemasid ja soovitusi süvendatud käsitluseks. Raamat on edasiarendus samade autorite poolt kirjutatud 6. klassi komplektile „Suhtlemine on lahe“ ja juhatab sisse uue inimeseõpetuse kursuse 8. klassis.