Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile

Laokood: 5758
Ilmumisaeg: 2011-03-14
Formaat: pehme kaas, 262 lk, 17x24 (cm)
ISBN: 9789985026724

Saadavus: olemas

Hind: 14,70 €

Sisukirjeldus

I. Sissejuhatus üldisesse ja anorgaanilisse keemiasse: millega tegelevad üldine ja anorgaaniline keemia, millised on uurimismeetodid ja -vahendid, milline on nende teaduste arengulugu.II. Aine ehitus: nüüdisarusaamad aatomi koostisest ja ehitusest, perioodilisusseadus ja -tabel aatomi ehituse valguses, keemilise sideme olemus, mehhanismid, tüübid ja nende seos aine omadustega.III. Keemiliste protsesside kulgemise seaduspärasused: millal ja miks kulgevad keemilised reaktsioonid, nende kiirus ja tasakaal. Keemilised protsessid lahustes (elektrolüütiline dissotsiatsioon, soolade hüdrolüüs, ioonide vahelised reaktsioonid).IV. Metallide keemia: võrdlev käsitlus A- ja B-rühma metallidest ning nende ühenditest (leidumine, saamine, omadused, roll tehnikas, olmes, elutegevuses).V. Mittemetallide keemia: võrdlev käsitlus vesinikust väärisgaasideni.Õpikus toodud keemiaarvutused on vaid praktilise iseloomuga, seotud konkreetsete tehnoloogiliste protsessidega ning rõhutavad lisandite ja saagise rolli tootmises.I, II ja III peatükk moodustavad üldise keemia, IV ja V anorgaanilise keemia kursuse.