12.10.2015 13:03:17

Ilmus koguteose „Maailma ajalugu” esimene osa

„Maailma ajalugu” on esimene pärast Teist maailmasõda eesti keeles kirjutatud ja Eesti lugejale mõeldud maailma ajaloo üldkäsitlus, mis keskendub eeskätt poliitilisele ajaloole. Esimene osa käsitleb ajajärku inimkonna ajaloo algusest kuni vanaaja lõpuni. Mõistagi on enam käsitlemist leidnud Euroopa ajalugu – meie uksealune, mille minevik on kõige tihedamalt seotud Eesti ajaoo ja olevikuga. Aasia, Aafrika ja Ameerika ajaloole on jäänud paratamatult vähem ruumi, kuid seda on püütud vaadelda võimalikult kohaliku kultuuri kontekstis, vältimaks ajalookirjanduses sagedast Euroopa- keskset lähenemisviisi.

Aivar Kriiska peamine uurimisteema on Euroopa metsavöötme kivi- ja pronksiaeg. Ta on ligi 300 Eesti ja naabermaade minevikku käsitleva publikatsiooni autor või kaasautor, koguteose „Eesti ajalugu” üks korraldajatest ja esimese köite autoritest. Alates 2007. aastast on Aivar Kriiska Tartu Ülikooli laboratoorse arheoloogia professor.

Mait Kõivu peamine uurimisteema on Vana-Kreeka ajalugu Mükeene tsivilisatsiooni langusest klassikalise perioodini, mida on vaadeldud võrdluses ning seostes Lähis-Ida tsivilisatsioonidega. Mait Kõiv on alates 2004. aastast Tartu Ülikooli vanaaja ajaloo dotsent.

Koguteose „Maailma ajalugu” järgmine osa ilmub 2016. aastal.

Kategooriad:
Uued tooted