16.10.2017 12:51:19

"Muusikamaa lood" võitis Frankfurti messil pronksi

""Muusikamaa lood" on eriline õpik, sest lisaks laulmisele ja musitseerimisele pöörab see palju tähelepanu erinevate valdkondade lõimimisele ja püüab õpilastele näidata ka seda, kuidas muusika suudab inimesi paremaks muuta,” ütles Koolibri juhtivtoimetaja Elina Volmer. „Läbi muusika õpivad lapsed paremini mõistma maailma ning looma seoseid erinevate kunstiliikide ja kultuuride vahel.”
Õpiku põhiteemad on orkester, sellesse kuuluvad pillid ja dirigendi roll. Tutvust tehakse nii orkestripillide ajaloo, liikide, ehituse ja kõla kui ka orkestrite koosseisudega. Ülesannete koostamisel on suurt tähelepanu pööratud erinevate õppeainete ja valdkondade lõimimisele - lisaks maailmakuulsatele heliloojatele ja interpreetidele tutvutakse ka näiteks kirjanike Lydia Koidula, Gustav Suitsu ja Olivia Saare ning maalikunstnike Marc Chagalli, Navitrolla ja teiste loominguga, andes nii õpilastele võimaluse tutvuda kirjanduse ja kujutava kunstiga laiemalt. Põhiteemade kõrval uuritakse näiteks peatükkides „Naer on elu muusika” ja „Lähme kuud kuulama” omavahelise suhtlemise ja kuulamisoskuse olulisust. Peatükis „Mis on elus head” tehakse tutvust eriliste inimestega nagu pimedad muusikud Stevie Wonder, Andrea Bocelli ja pianist Nobuyuki Tsujii, kuulmispuudega löökpillimängija Evelyn Glennie ning liikumispuudega kunstnik Meelis Luks.
5. klassile mõeldud õpiku „Muusikamaa lood” ja töövihiku autorid on Tallinna ülikooli muusikadidaktika õppejõud, pikaajaline muusikaõpetaja Maia Muldma ja Eesti muusikaõpetajate liidu esinaine, MTA lektor ja muusikaõpetaja Kadi Härma. Õpiku mitmekihilised humoorikad pildilood joonistas Riina Turi. Konkursi nominentide seas oli Eestist tänavu kaks Koolibri õpikut: „Muusikamaa lood” ja gümnaasiumi eesti keele õpik „Johannes 1”. Varem on Koolibri töödest samal konkursil auhinnaga pärjatud näiteks 6. klassi eesti keele õpik „Punkt”, 1. klassi loodusõpetuse e-materjalid ja 8. klassi terviseõpetuse õpik.
Alates 2009. aastast korraldab Euroopa õpikukirjastuste ühendus (EEPG) koos rahvusvahelise õppekirjanduse assotsiatsiooni (International Association for Research on Textbooks and Educational Media ehk IARTEM) ja Frankfurdi raamatumessiga rahvusvahelist õppematerjalide võistlust. Võistlusel Best European Learning Materials Awards vōivad osaleda kõik Euroopa õpikukirjastused, materjale hindab üheksast sõltumatust eksperdist koosnev žürii.
Rohkem infot nii võistluse korralduse kui ka auhinnatud õppematerjalide kohta leiab siit .

Kategooriad:
Uued tooted