Vene ärikeel kesktasemele

Laokood: 8390
Formaat: pehme kaas, 208 lk, 20x27 (cm)
ISBN: 9789985716007

Saadavus: olemas

Hind: 17,25 €

Sisukirjeldus

Z. Saveljeva, S. Guštšina ja I. Manguse „Vene ärikeel kesktasemele” koosneb õpikust ja audio-CD-st. Õpikus on tänapäevased lugemistekstid ja vestlusteemad. Harjutused on mitmekesised ja tekstidega seotud, neid saab teha kas individuaalselt või rühmatööna. Et õppimine oleks huvitavam, on õpikus palju äriteemalisi aforisme ja kasulikku informatsiooni, mida läheb vaja Vene ärimaailmas suhtlemisel.

Õpiku materjal on jagatud 10 peatükiks. Igas peatükis on ärikeele terminid koos tõlkevastetega, oskussõnavara ja igale olukorrale kõige sobivamad väljendid, tõlkeharjutuste vastused, vene-eesti ja eesti-vene sõnastik ning kuulamistekstid. Peatüki materjal on omakorda liigendatud rubriikideks, et kergendada õpitava omandamist. Grammatiline materjal on paigutatud rubriiki „Tuletage meelde”, milles korratakse grammatilisi oskusi ja õpetatakse neid kasutama ärikeele valdkonnas. Rubriigis „Seda on kasulik teada” õpetatakse kasutama vene ärikeeles kasutusel olevaid pöördumis- ja viisakusvorme, pidama läbirääkimisi, koostama ärikirju jne. Rubriigis „Soovitame kirjutada” on harjutused, mis aitavad õigesti koostada ja kirjutada ametikirju. Kokku on temaatilisi rubriike kümme.

Audio-CD-l on õpiku ülesannetega seotud dialoogid ja tekstid, kuulamis- ja rääkimisülesanded.