Wow! 3. Busy Book

Formaat: pehme kaas, 192 lk, 21x27 (cm)
ISBN: 9789985717707

Saadavus: olemas

Hind: 5,64 €

Sisukirjeldus

Rohkete illustratsioonidega inglise keele töövihik 3. klassile sisaldab mitmekesiseid ja eritüübilisi harjutusi ning kuulamisülesandeid, mänge, ristsõnu ja tõlkeharjutusi sõnavara ja keelestruktuuride omandamiseks. Grammatikareeglid on esitatud kompaktselt ja lisatud on õppetükkide sõnavara koos häälduse ning tõlkega. Sõnade õppimine teemade kaupa ning piltide ja sõnade ühendamine hõlbustavad sõnavara omandamist ja püsimälus säilitamist.

Töövihikus tutvustatakse algusest peale süstemaatiliselt inglise keele häälikuid ja foneetilisi märke. Töövihikus on rohkesti võimalusi keeleõppe paindlikuks muutmiseks: lisaülesanded “Learn more” kiirematele, lauamängud, kordamisosa “Remember?”.

Ankeet “Hinnang oma õppimisele” aitab õpilasel ennast ja oma arengut analüüsida. Ta õpib ära tundma enda kui keeleõppija tugevaid külgi ning pöörama tähelepanu neile valdkondadele, mis vajavad täiendavat harjutamist.