Wow! 3. My Own Busy Book. Lihtsustatud töövihik 3. klassile

Formaat: pehme kaas, 200 lk, 21x30 (cm)
ISBN: 9789985717844

Saadavus: olemas

Hind: 5,64 €

Sisukirjeldus

Inglise keele lihtsustatud ja rohkesti illustreeritud töövihik 3. klassile on mõeldud enam tuge vajavale õpilasele. Vihik sisaldab lihtsamaid harjutusi, mille abil õpilane ainekava täidab. Laulud, salmid, uued sõnad, grammatikaleheküljed ning kuulamis- ja hääldusülesanded on samad mis tavatöövihikus, seega saavad kõik õpilased neid harjutusi koos teha.

Grammatikareeglid on esitatud kompaktselt ja lisatud on õppetükkide sõnavara koos häälduse ning tõlkega. Sõnade õppimine teemade kaupa ning piltide ja sõnade ühendamine hõlbustavad sõnavara omandamist ja püsimälus säilitamist. Töövihikus tutvustatakse algusest peale süstemaatiliselt inglise keele häälikuid ja foneetilisi märke.

Ankeet “Hinnang oma õppimisele” aitab õpilasel ennast ja oma arengut analüüsida. Õpilane õpib ära tundma enda kui keeleõppija tugevaid külgi ning pöörama tähelepanu neile valdkondadele, mis vajavad täiendavat harjutamist.